Däckbyte

Ett nytt sommardäck har ett mönsterdjup på ca 7-8 millimeter och ett vinterdäck på ca 8-9 millimeter.

  • Enligt svensk lag är det minsta tillåtna mönsterdjup 1,6 mm på sommardäck och 3,0 mm på vinterdäck.
  • Det rekommenderas dock starkt att skifta, speciellt vinterdäck, innan däcken har slitits ner till de ovan nämnda 3,0 mm.
  • Mönsterdjupet är nämligen av extrem betydelse för din säkerhet.
  • Slitage på mönstrets djup påverkar inte bara däckets grepp på vägbanan, drivförmåga och kapacitet att avleda vatten, utan också bränsleförbrukning,
  • ljudnivå och körkomfort.

Vinterdäck definieras av Vägverket som ”däck särskilt framtagna för vinterkörning och som är märkta med M+S, M.S, M&S, M-S, MS eller ’Mud and Snow’”.

  • Kravet på byte till vinterdäck eller likvärdig utrustning gäller från 1 december till 31 mars vid rådande vinterväglag.
  • Dubbdäck är tillåtna från 1 oktober till 15 april vid kyla, snö och is ute.
  • Personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt på högst 3,5 ton -samt släpvagn dragen av ett sådant fordon- omfattas av detta krav.

Det finns dubbade eller odubbade vinterdäck (friktionsdäck). Du väljer däcktyp beroende på rådande körförhållanden där du tänker köra bil.

Dubbdäck är lämpligast på isigt underlag och oplogade väger, kort sagt i kallt vinterklimat.

Friktions- eller odubbade däck rekommenderas för stadskörning och motorvägar i mellersta och södra Sverige.

Kontrollera dina däck regelbundet för en säkrare bilfärd.