Miljö

Många företag som tillverkar däck är numera mycket angelägna om att utveckla miljövänliga och tekniskt förbättrade däck. De ska uppfylla alla krav på körsäkerhet och bekvämlighet. För att täcka kostnaderna för återvinning av utslitna däck betalar varje köpare av nya däck en särskild avgift för ändamålet. På däckexperten är vi väldigt noga med att skicka alla utslitna däck till återvinning. Även när det gäller gammal olja från bilarna har vi våra rutiner för att samla upp och få iväg spilloljan och andra hälsovådliga vätskor till rening och återvinning.

Vidare är vi mycket angelägna om våra anställdas miljö och hälsa. Våra moderna lokaler med de senaste hissanordningarna för billyft och övriga nya maskiner underlättar arbetet för våra montörer. Deras säkerhet garanteras bl. a. genom bra hörsel- och ögonskydd, medan lättrörlighet och bekvämlighet främjas genom praktiska, ändamålsenliga arbetskläder.